Vyhledat v textu

LISTOPAD V NAŠÍ ŠKOLE

 

 1. listopadu Martin – připomenutí sv. sv. Martina a Dne válečných veteránů

 

 1. – 18. listopadu - čtvrtletní hodnocení

 

 1. listopadu – O strachu a štěstí – pohádka v tělocvičně školy

 

 1. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

 

22., 23. listopadu – individuální konzultace o prospěchu a chování dětí

 

 1. listopadu - 2. ročník knihovna Albrechtice, od 10,15 fotografování MŠ, ZŠ

 

 1. a 25. listopadu – chystáme se na Advent – výzdoba školy- materiál letošních Vánoc – korálky

 

 1. listopadu – rozsvěcení vánočního stromu v Albrechticích

 

Školní družina

příprava na zimu – změny v přírodě- domov moje bezpečí

3.11., 10. 11. 24. 11. čteme dětem

 

 1. a 14. listopadu – Klub aktivních rodičů a dětí – tvoření na vánoční jarmárek

Plán činnosti ZŠ – školní rok 2016- 2017 - časové rozvržení úkolů:

 

Srpen

Seznámení pracovníků s plánem práce školy, dopracování plánu školy dle připomínek učitelů

Rozdělení tříd a jejich příprava na zahájení nového školního roku

Prověrka, školení BOZP

Rozdělení dozorů

Příprava slavnostního zahájení školního roku

 1. pedagogická rada

Rozdělení činností ve škole mezi jednotlivé pracovníky

 

Září

Slavnostní zahájení školního roku přístupné veřejnosti

Vystoupení na Dni otevřených dveří v DD 16. 9.

Příprava činnosti kroužků-průzkum zájmu

Průzkum zájmu o školní mléko

Sestavení tematických plánů

Sestavení plánu činnosti družiny a projektu naše hodina TV navíc

Sestavení Minimálního preventivního programu

Sestavení plánů podpory pro děti se SVP, IVP

Objednání seminářů v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedag. prac

Dravci – paní Mazuchová

Započetí reedukační péče

 

 1. 9. Program v místní knihovně pro 1. ročník  

Výchovné využití 28. září – Den české státnosti

Závody v dopravní výchově – Týniště nad Orlicí

 1. 9. Schůzka s rodiči 1. ročníku třídní učitelka, ředitelka školy
 2. 9. Přespolní běh – školní kolo a účast nejlepších v okresním kole 20. 9. 2016

 

Říjen

Mezinárodní den zvířat – výchovné využití, spolupráce s družinou

cvičný poplach – nácvik evakuace  

Dokončení individuálních učebních plánů pro zdravotně postižené děti a děti s VPU

14.10 Muzikohraní

 1. 10. . Program v místní knihovně pro 5. ročník

Výchovné využití 28. října – Den vzniku samostatného československého státu- položení květin k pomníku

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10.

Sběr starého papíru MŠ

 

Listopad

 1. pedag. rada, čtvrtletní hodnocení chování a prospěchu žáků, individuální konzultace           o prospěchu a chování

Sebehodnocení

 1. 11. O STRACHU A ŠTĚSTÍ - divadelní představení ve škole
 2. 11. Ředitelské volno
 3. 11.   Program v místní knihovně pro 2. ročník  

Výchovné využití 17. listopadu

Příprava Adventu

 

Prosinec

Čert a Mikuláš ve škole

ROLNIČKA- divadelní představení ve škole

 1. 12.   Program v místní knihovně pro 3. ročník  

Advent – výzdoba školy

Projekt Vánoce, čas radosti nejen pro nás

Vánoční pořad pro rodiče úterý 20. 12.

Dle počasí zhotovení kluziště

 

Leden

 1. 1. Tříkrálové – vystoupení dětí v místním kostele

Individuální konzultace o prospěchu a chování

 1. pedag. rada, pololetní hodnocení

CHYTRÁ HORÁKYNĚ- divadelní představení ve škole

Vysvědčení úterý 31. 1.

Podle počasí kluziště

 

Únor

 1. 2. Ředitelské volno

Pololetní prázdniny – pátek 3. 2.

Podle počasí kluziště

Projekt Zdravé zuby

Školní kolo v recitaci

Začátek kursu dopravní výchovy ve 4. roč.

Masopustní průvod sobota 18. 2.

 1. 2. – 5. 3. JARNÍ PRÁZDNINY

 

Březen

Okresní kolo v recitaci (podle výsledků školního kola)

Projekt Zdravé zuby

Začátek projektu Bohatství na dosah

 1. 3. O STATEČNÉ HILDĚ A PYŠNÉM HÁKONOVI - divadelní představení ve škole
 2. březen Světový den vody, Den vstupu ČR do NATO

Výchovné využití 15. března – okupace

 1. 3. Vynášení Morany a přinesení Vesny

 

 

Duben

 1. – 12. 4. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Den Země- projekt

 1. 4. zápis do 1. ročníku

Návštěva žáků 4. a 5. ročníku v lesním družstvu

 1. pedag. rada, čtvrtletní hodnocení prospěchu a chování

Čtvrtletí – sebehodnocení

 

 

 

 

 

Květen

Výchovné využití 1. května – Svátek práce a 8. května - Den osvobození

 1. 5. KAŠPÁRKOVO KRÁLOVSTVÍ- divadelní představení ve škole

Sběr starého papíru ZŠ

Beseda se strážníky Městské policie Týniště nad Orlicí, dopravní výchova na hřišti v Týništi

Den matek, dárky, dílna ke dni matek čtvrtek 11. května

 1. květen světový den rodiny – školní výtvarná soutěž

Atletický čtyřboj – školní kolo

Individuální konzultace o prospěchu a chování

Projekt poznáváme naši vlast –výlet do Prahy – 5.ročník

 1. 5.   Projekt slavíme spolu -Den dětí – Zahradní slavnost- školička kouzel jirky krejčího – tajemství kouzelného pokladu

 

 

Červen

 1. 6. Ředitelské volno

Atletický čtyřboj – okresní kolo

Projekt poznáváme naši vlast - školní výlet – čtvrtek 15. 6.

Pasování na čtenáře -   Program v místní knihovně pro 1. ročník  

Pohádka dramatického kroužku a kroužku sborového zpěvu

Turistický výlet s prvky přípravy na ochranu při mimořádných událostech 1. – 5. ročník

Závěrečná pedag. rada, klasifikace

Albrechtický slavík

Závěrečné školní shromáždění, zhodnocení školního roku  

 

Ředitelská volna (podle týnišťské školy) 18. listopadu, 2. února, 2. června