Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Investiční akce > III/3051 Albrechtice n.O., chodník v ulici Pardubická

Název stavby: III/3051 Albrechtice nad Orlicí, Chodník v ulici Pardubická, Oprava ul. Na Drahách.
Investor stavby III/3051 Albrechtice nad Orlicí: Královéhradecký kraj
Investor staveb Chodník v ulici Pardubická, Oprava ul. Na Drahách: Obec Albrechtice nad Orlicí
Popis stavby: Chodník ul. Pardubická technická zpráva. Oprava ul. Na Drahách průvodní zpráva.
Rozpočtová cena staveb: 12 497 930,00 Kč
Připravenost k realizaci:

stavba je dokončena

Předpokládaný termín realizace stavby (informativní údaj): 16.8.2021 - 30.11.2021
Poznámka: Původně byla stavba plánovaná na rok 2018, spolu s rekonstrukcí silnice III/3051 (ulice Pardubická). Královéhradecký kraj - investor stavby silnice, však rekonstrukci silnice vyřadil z plánu staveb na rok 2018. Následně nám ČEZ Distribuce, a.s. oznámila záměr rekonstruovat v roce 2020 rozvodnou síť v této části obce, kdy vrchní vedení bude přeloženo do země. Nově se obec pokusí sladit všechny tři stavby do jednoho termínu, kterým by mohl být rok 2020.
Projektová dokumentace: Chodník ul. Pardubická koordinační situační výkres.
  Oprava ul. Na Drahách koordinační situační výkres.
Informace k průběhu stavby: Informace občanům k dopravnímu omezení.