Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a organizace > SK Albrechtice n. O.

Základní informace o SK Albrechtice nad Orlicí

IČO: 42887208

Ident.číslo ČMFS: 507001

Složení výboru SK

Jméno, příjmení

Funkce

Kontakt

Špaček Jiří předseda 603 236 814, info@arepobohemia.cz
Hlušička Jaroslav místopředseda 777 078 505, hlusickaj@email.cz
Süsser Miloslav vedoucí areálu  
Koblmüller Jiří sekretář 603 908 493, jiri.koblmuller@seznam.cz
Kchop Rostislav, Mgr. člen výboru za "A" 723 165 758, rostix@email.cz
Straka Oldřich vedoucí mládeže  
Hlušička Jaroslav ml. hospodář  774 164 134, jaroslav.hlusicka@gmail.com
Sychra Miroslav vedoucí areálu 606 518 882, mira.sychra@gmail.com
Zeman Pavel člen výboru bez portfeje  
Václavek Vlasta člen výboru bez portfeje  

 

Pro více informací navštivte web: http://www.skalbrechtice.wz.cz/

Hrací plochy

Z historie SK Albrechtice n.O.

Mužstvo SK Albrechtice

RH Albrechtice

Fotbal v Albrechticích nad Orlicí se hraje od r.1925. První fotbalový oddíl byl založen pod názvem Rudá hvězda.První hřiště V Borku bylo písčité 20.února 1927 byla v obci ustavena Jed-nota proletářské tělovýchovy (JPT) a její součástí se stala i fotbalová Rudá hvěz-da.V r.1928 vyhrála JPT Albrechtice mistrovství JPT hradeckého okresu. V r.1930 se JPT Alb-rechtice stala župním mistrem JPT před Dvorem Kr., Týništěm, Hořicemi, Dašicemi,Novým Hradce a Úpicí.Postoupily do republikového kola a 31.8.1930 se na svém hřišti utkaly s mis-trem pražské župy JPT Praha Libeň a v nastaveném čase prohrály 3:4.Činnost pokračovala až do r.1932.

7.června 1933 byl ustaven Sportovní klub Albrechtice n.O. Prvním předsedou byl hostinský František Krb,který v této funkci působil až do r.1949.Od té doby jsou klubové barvy zelenobílé. V témže roce se začalo hrát na hřišti "V Rokosích". SK se přihlásil do soutěží Severovýchodo-české župy fotbalové a v témže roce začal hrát nepovinnou III.třídu,o rok později hrál II.třídu V r.1936 postoupilo mužstvo do I.B.třídy, kterou hrálo dvě sezóny a pak sestoupilo do II.třídy. Sezóna 1938-39 byla kvůli situaci v republice po III.kole ukončena a na jaře 1939 se hrála jen pohárová soutěž. Pokračovalo se až od podzimu 1939, kdy jsme byli zařazení do II.třídy SVŽF. Tu jsme hráli do roku 1941, kdy jsme opět postoupili do I.B třídy. V r.1940 se začalo hrát na současném hřišti V Borku.V I.B třídě jsme pobyli jen jednu sezónu a do I.B tř.jsme se vrátili v r.1943.Ročník 1944-45 nebyl hrán,místo něho jsme startovali v pohárové soutěži Orlické hry. Pak jsme dvě sezóny hráli I.B třídu, po reorganizaci soutěží jsme pak hráli II.třídu. V r.1949 byly na hřišti V Borku zprovozněny zděné kabiny.V r.1948 jsme direktivně museli změnit ná- zev na Sokol.V témže roce jsme byli zařazeni do krajské III.třídy Padubicka,kterou jsme pak hráli ještě i v roce 1950.Pak od r.1951 jsme hráli okresní přebor Holicka.V r.1954 mužstvo postou- pilo do krajské soutěže Pardubického kraje.Brzy však následoval sestup. V r.1958 postoupili do II.třídy Pardubického kraje.kterou jsme hráli dvě sezóny.V r.1960 jsme v souvislosti s no-vým územním uspořádáním byli zařazeni do okresních soutěží Rychnovska.V r.1968 pos-toupilo mužstvo do I.B třídy Hradecko, kterou hrálo dva roky. Hned po sestupu však znovu postoupilo do I.B.třídy a bylo zařazeno do skupiny Orlicko. Zde jsme měli zdatné soupeře zvučných jmen - Choceň,M. Třebovou, Č.Třebovou,Ústí, Litomyšl, Lanškroun a další. V r.1973 jsme dokonce bojovali s Mor.Třebovou o postup do I.A.tř. I v dalších letech jsme sklízeli řa-du úspěchů a mnohokrát jsme byli korunním princem postupu, když jsme obsadili několi-krát druhé, resp. třetí místo. V r.1988 mužstvo sestoupilo do okresního přeboru. V r.1994 postoupilo mužstvo do I.B.třídy, kde hrálo dvě sezóny, pak znovu sestoupilo do okresu,který hraje dodnes.

V r.1970 se změnil název na AC Albrechtice.Ten byl však pod tlakem nadřízených orgánů v r.1975 zrušen a opět jsme se vrátili k názvu TJ Sokol. Až valná hromada v r.1991 schválila návrat k původnímu názvu Sportovní klub Albrechtice n.Orlicí. V 70. letech bylo v oddíle založeno B-mužstvo, které po určitý čas působilo i úspěšně v okresním přeboru. Od počátku 80. let se začalo v Albrechticích systematicky pracovat s mládeží.Výsledkem bylo i kratší působení žáků v kraji a i dorostenci 2x hráli I .třídu

Chloubou SK je areál V Borku se dvěma travnatými hřišti, který byl v rámci akce Zelený trávník zrekonstruován v letech 1996-97. Hrála zde už řada mužstev zvučných jmen včetně slovenského Prešova, pravidelně se zde hrají utkání mezikrajské soutěže mládeže.

Naše mužstva sehrála i řadu mezinárodních zápasů.Hráli jsme v Německu,Polsku, Ra-kousku, Itálii. Od r.1974 se oddíl zúčastňuje fotbalového turnaje obcí Albrechtic pod náz-vem Štít Albrechtic, který jsme 6x vyhráli.

V současnosti má SK několik drobných sponzorů. Hlavními zdroji příjmů je stánek s ob-čerstvením, který máme ve vlastní režii, pronájem hracích ploch, občas prodej hráčů, na údržbu hřiště finančně přispívá obecní úřad i ČSTV.

Zpracoval: Z.Pišl