Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Územní plán obce

Územní plán obce

Textová část - opatření obecné povahy  PDF
Výkres základního členění území

 PDF

Hlavní výkres

 PDF

Výkres technická infrastruktura

 PDF

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

 PDF

Koordinační výkres

 PDF

Výkres širších vztahů

 PDF

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

 PDF

Doložka účinnosti

JPG

 

Územní studie pro zastavitelné plochy Z3 a Z4 (lokalita Pod Strání).

Textová část PDF
Výkres širších vztahů PDF
Výkres vymezení řešeného území PDF
Výkres urbanistický návrh včetně dopravní infrastruktury PDF
Výkres urbanistický návrh včetně dopravní a technické infrastruktury PDF
Schválení územní studie PDF