Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Oprava komunikace ulice v Borku

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 3 800 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo 2018/1/VO
Uzávěrka 9. 05. 2018 16:00
Termín realizace 1. 6. 2018 - 30. 11. 2018
Popis Místní komunikace bude opravena v celé délce a šířce (délka cca 540m, šířka cca 6m). Vozovka je opatřena oboustranným obrubníkem, na který navazují vodící pásky. Původní konstrukce vozovek je z roku 1993, v provedení - penetrace s dvojím posypem a postřikem štěrku. V současné době je povrch značně poškozen. Chodníky nejsou předmětem veřejné zakázky. Dojde pouze k dílčímu sejmutí stávajícího krytu chodníků podél obrubníků a k předláždění vjezdů. Odvodnění dešťových vod je navrženo do stávajících dešťových vpustí, případně odtokem do volného terénu. Při stavbě bude kompletně vyměněno 5 dešťových vpustí. Bližší technické specifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. V případě, že se v technické dokumentaci objevují konkrétní specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu a mohlo-li by touto specifikací dojít ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů, je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zpět do archivu