Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Oprava ulice Luční

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 0,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo
Uzávěrka 12. 04. 2019 12:00
Termín realizace 1. 4. 2019 - 30. 11. 2019
Popis Stavba: Albrechtice nad Orlicí – Oprava ul. Luční Kontaktní osoba: Jaromír Kratěna, starosta obce, telefon: 725 081 092, e-mail: kratena@wo.cz Obec Albrechtice nad Orlicí plánuje opravit místní komunikaci Luční. V této souvislosti Vás žádá o předložení cenové nabídky na realizaci této stavby. Ke stanovení nabídkové ceny vám zasíláme podstatnou část projektové dokumentace, včetně výkazu výměr. V případě, že budete ke stanovení ceny požadovat další informace, obraťte se prosím na kontaktní osobu. Termín realizace stavby – zahájení: od dubna 2019 dokončení a předání stavby: do 30.11.2019 Návrh konkrétních smluvních podmínek uveďte do návrhu smlouvy o dílo. Nabídkovou cenu uveďte na přiloženém krycím listu veřejné zakázky spolu s oceněným výkazem výměr. Návrh smlouvy o dílo, krycí list s nabídkovou cenou a oceněný výkaz výměr zašlete nejpozději do 12.4.2019 buď poštou na adresu: Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O. nebo mailem na adresu: kratena@wo.cz. Výběr nejvhodnějšího dodavatele provede rada obce na svém zasedání dne 17.4. 2019.
Přílohy
Zpět do archivu