Vyhledat v textu

Zájmové kroužky

Sborový zpěv

- pod vedením Mgr Jany Karáskové, vždy v úterý od 14,30 do 15,15 hodn. Začátek 30. 9. 2014.

Dramatický kroužek

- pod vedením p. vychovatelky Evy Drábkové, vždy v úterý od 15,20 do 16.05 hodin.                  Začátek 30. 9. 2014.