image

Horní menu

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Čestná uznání obce > Čestná uznání obce

Čestná uznání obceUdělování čestných uznání

Obec Albrechtice nad Orlicí udělila dne 11.9.2004 u příležitosti oslav 725. výročí první písemné zmínky o obci čestná uznání obce těmto občanům:

 

 

 

Listina čestného uznání obceJosefu Vojtěchovi

 

za dlouholetou a příkladnou reprezentaci Albrechtic nad Orlicí a dále za dlouholetou práci ve prospěch mysliveckého sdružení.

Pan Josef Vojtěch hrál fotbal 17 let, z toho 12 let byl kapitánem mužstva. Za svoji fotbalovou kariéru vstřelil 140 branek a nikdy nebyl vyloučen. Po celou dobu reprezentoval Albrechtice nad Orlicí. Byl funkcionářem výboru Fotbalového klubu. Za svoji činnost byl vyznamenán Českomoravským fotbalovým svazem Bronzovým odznakem za obětavou a svědomitou práci v kopané.

V mysliveckém sdružení je funkcionářem od roku 1965 a od roku 1967 je s malými přestávkami jeho předsedou. Je držitelem mysliveckého vyznamenání III. stupně za zásluhy o myslivost.

 

 

Listina čestného uznání obceMarii Vašatové

 

za dlouholetou aktivní činnost v TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí.

Dlouholetá členka Sokola Albrechtice nad Orlicí. Účastnice Všesokolského sletu v roce 1948. Po roce 1990 se aktivně zapojila do obnovy činnosti Sokola. Byla pokladní výboru a v současné době je členkou revizní komise.

 

 

 

 

Listina čestného uznání obceLuďku Cabalkovi

 

za dlouholetou a obětavou práci v oblasti rozvoje albrechtické kopané a za práci s mládeží.

Pan Luděk Cabalka je zakladatelem systematické práce s mládeží. Od roku 1962 do roku 1999 byl trenérem žákovských mužstev Albrechtic. Od roku 1964 do roku 1995 byl aktivním členem výboru  a od roku 1984 do roku 1995 byl jejím předsedou.

Od roku 1966 rovněž pracoval ve funkcích Okresního fotbalového svazu v Rychnově nad Kněžnou, kde zastával několik let funkci předsedy a ve výkonném výboru fotbalového svazu Východočeského kraje v Hradci Králové. 

Za svoje zásluhy byl Českomoravským fotbalovým svazem vyznamenán cenou dr. Václava Jíry.

 

 

Listina čestného uznání obceMiluši Zemanové

 

za dlouholetou aktivní práci ve Sboru pro občanské záležitosti obce Albrechtic nad Orlicí.

Paní Miluše Zemanová je zakládající členkou Sboru pro občanské záležitosti v roce 1973. Od této doby si svoji nepřetržitou, poctivou a obětavou prací zasloužila úctu spoluobčanů. V současné době pracuje již několik let ve funkci předsedkyně sboru. 

 

 

 

Listina čestného uznání obceJaroslavě Svobodové

 

za dlouholetou a obětavou práci knihovnice a kronikářky Albrechtic nad Orlicí

Paní Jaroslava Svobodová pracuje v místní knihovně od roku 1968, kdy pomáhala dlouhá léta svému manželovi Hubertu Svobodovi s vedením místní knihovny. Od roku 1985 je samostatnou knihovnicí až doposud. Po smrti svého manžela vede rovněž kroniku obce.

 

 

 

Listina čestného uznání obceJanu Malinovi

 

za dlouholetou a obětavou práci v oblasti výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí.

Pan Jan Malina pracoval od roku 1965 do roku 1996 v komisi pro výstavbu obce. Jako projektant staveb zpracoval nebo se úzce podílel na zpracování mnoha stavebních dokumentací, pro obecní stavby. Prováděl technický dozor investora na mnohých stavbách mezi které patří například výstavba kanalizace, plynofikace, rekonstrukce mateřské a základní školy a další. Pan Malina patří dodnes mezi spolehlivé pomocníky obce, na kterého se lze kdykoliv obrátit o pomoc s jistotou, že ji neodmítne. 

 

 

Listina čestného uznání obceBohuslavu Hlušičkovi

 

za dlouholetou a obětavou práci s mládeží a reprezentaci obce Albrechtice nad Orlicí

Pan Bohuslav Hlušička se od roku 1981 věnoval aktivně  orientačnímu běhu. V roce 1986 založil v Albrechticích oddíl orientačního běhu při základní škole Albrechtice nad Orlicí. Jako trenér oddílu dosáhl se svými svěřenci mnohých významných úspěchů a to v Čechách i v zahraničí – v Polsku, Německu, Dánsku, Norsku a Itálii. Ke společenskému dění v obci přispěl zejména pořádáním velkých závodů jako bylo Mistrovství ČSFR a nebo mezinárodní závody s německým Magdeburgem.  Toto vše se mu podařilo ve skromných podmínkách, ve kterých oddíl dlouhodobě pracoval.

 

 

Listina čestného uznání obceJaně Formanové

 

za dlouholetou a obětavou práci v oblasti základního školství v Albrechticích nad Orlicí.

Paní Jana Formanová pracovala v albrechtické škole od roku 1964 jako vychovatelka a učitelka. Kromě těchto pracovních funkcí se s dětmi aktivně zapojovala do mimoškolních kroužků, byla zapisovatelkou sdružení rodičů a přátel školy. V roce 1996, kdy škola neměla ředitele, přijala pověření k řízení školy a tím pomohla obci vyřešit složitý problém. Do současné doby je vždy připravena pomoci při řešení personálních problémů školy. Pro svoji pracovitost, pedagogickou profesionalitu a poctivost si vysloužila úctu mnohých spolupracovníků i spoluobčanů.

 

 

Listina čestného uznání obceLadislavu Burešovi

 

za dlouholetou a obětavou práci v oblasti výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí.

Pan Ladislav Bureš pracoval ve prospěch Albrechtic nad Orlicí již od roku 1951 jako dobrovolný člen komise místního hospodářství obce.

V roce 1967 byl zvolen poslancem Místního národního výboru v Albrechticích nad Orlicí a současně i předsedou komise místního hospodářství.

Po sloučení Albrechtic nad Orlicí s městem Týniště nad Orlicí byl v roce 1976 zvolen poslancem a místopředsedou Městského národního výboru Týniště nad Orlicí. V této funkci pracoval nepřetržitě až do konce února 1990.

Ve funkcích, které zastával se významnou měrou zasloužil o výstavbu a rozvoj Albrechtic nad Orlicí i okolních obcí. Mezi důležité stavby realizované v naší obci v jeho funkčním období patří zejména výstavba chodníků a zpevněných místních komunikací, výstavba samoobslužné prodejny potravin a budovy současného obecního úřadu. Za svoji práci byl několikrát vyznamenán. Je držitelem několika oborových čestných uznání a diplomů, státního vyznamenání za vynikající práci, stříbrné plakety za budování okresu Pardubice a státního vyznamenání za zásluhy o výstavbu.

 

 

Listina čestného uznání obceVlastě Martincové

 

za dlouholetou obětavou práci v Českém zahrádkářském svazu základní organizaci Albrechtice nad Orlicí.

Paní Vlasta Martincová je členkou zahrádkářského svazu od roku 1980. Se svým manželem Františkem Martincem se dlouhá léta nezištně starala o chod moštárny a údržbu klubovny spolku. Svojí životní energií, obětavostí, optimizmem a pracovním elánem dodnes motivuje své vrstevnice ke sportu a společenskému životu.

 

 

Listina čestného uznání obceZdeňku Pišlovi

 

za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch albrechtické kopané a její propagaci

Pan Zdeněk Pišl je členem výboru fotbalového klubu od roku 1966. Od této doby pracuje dodnes ve funkci sekretáře. Kromě toho byl dvacet let předsedou sportovně-technické komise okresního fotbalového svazu v Rychnově n.K. a členem předsednictva tohoto  orgánu.

Od roku 1976 pracoval v různých komisích Krajského fotbalového svazu v Hradci Králové. Později byl několik funkčních období i členem předsednictva tohoto orgánu.

Kromě uvedeného se pan Zdeněk Pišl aktivně věnuje propagaci albrechtické kopané ve sdělovacích prostředcích. Byl dopisovatelem časopisů Gól, Čs. sport, Pochodeň a nejvíce místního zpravodaje. Byl zakladatelem Štítu Albrechtic v roce 1974. Mezi poslední aktivity patří zpracování 80. leté komplexní historie kopané v Albrechticích nad Orlicí, která je součástí vydávané knihy „Albrechtice nad Orlicí“.

Pan Zdeněk Pišl je držitelem několika čestných uznání Českomoravského fotbalového svazu, pamětních odznaků, medaile ÚV ČSTV a vyznamenání za zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu III. stupně.

 

 

Listina čestného uznání obceVladimíru Čtvrtečkovi

 

za dlouholetou práci v oblasti shromažďování historických podkladů a dokumentů o Albrechticích nad Orlicí, které významnou měrou přispěly k vydání knihy „Albrechtice nad Orlicí“ v roce 2004.

Pan Vladimír Čtvrtečka se od roku 1970 věnuje shromažďování historických faktů o naší obci. Díky nadšení a výsledkům jeho usilovné práce bylo možné vydat u příležitosti 725. výročí první zmínky o Albrechticích historicky první knihu, která formou sborníku seznamuje čtenáře s důležitými událostmi a významnými osobnostmi naší obce.

 

 

Listina čestného uznání obceVlastiboru Šarfovi

 

za dlouholetou práci v oblasti výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí a dále za dlouholetou práci ve prospěch mysliveckého sdružení

Pan Vlastibor Šarf  byl dlouholetým členem komise výstavby obce. Aktivně se podílel na řízení mnohých staveb budovaných v akcích „Z“, ale i na obecních stavbách realizovaných v letech 1990 až 2000. Pan Vlastibor Šarf je již čtyřicet let mysliveckým hospodářem v mysliveckém sdružení.

 

 

Listina čestného uznání obceVladislavu Dostálovi

Za aktivní činnost ve Sboru dobrovolných hasičů Albrechtic nad Orlicí

Pan Vladislav Dostál je členem Sboru dobrovolných hasičů od roku 1988. Od roku 1989 je členem výboru a od roku 1991 velitelem sboru. Pan Vladislav Dostál má významné zásluhy na rozvoji hasičského sboru po povodních v roce 1997. Zejména jeho zásluhou je požární sbor dnes připraven chránit životy a majetek našich spoluobčanů, což bylo v praxi ověřeno při úspěšném nasazení naší požární jednotky po povodních v roce 2002 v obci Dolní Beřkovice.

Pan Vladislav Dostál je držitelem čestného uznání základní organizace a medaile za příkladnou práci.

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
2
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
3
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
4
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
5
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
6
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
7
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
8
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
9
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
10
Využijte kotlíkové dotace
Římskokatolická farnost Týniště n.O. - oznámení o výmalbě kostela, pořad bohoslužeb
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
11
Využijte kotlíkové dotace
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 k připomínkování
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
12
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
13
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
Zveme tradiční na Krbovu plavbu.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
14
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
15
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
16
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
17
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
18
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
19
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
20
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
21
Využijte kotlíkové dotace
Firma Shipmall Týniště n.O. přijme zaměstnance.
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
22
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
23
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
24
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
Nabídka kamenických prací - firmy Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz
25
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
26
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
27
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
28
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
29
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
30
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
31
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
1
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
2
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
3
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma
4
Využijte kotlíkové dotace
NABÍDKA - pedikúra u vás doma

Kalendář starosty

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4