Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Místní poplatky

Místní poplatky

 

Obec Albrechtice nad Orlicí má zavedené místní poplatky obecně závaznými vyhláškami, jejich aktuální znění najdete zde.

Místní poplatky lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet obce číslo 21220571/0100.

Variabilní symboly:

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - číslo popisné domu, kde jsou poplatníci přihlášeni k trvalému pobytu, nebo za který je poplatek placen. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet známek na Vaše popelnice.

místní poplatek ze psů - číslo popisné domu, kde je poplatník přihlášen k trvalému pobytu.

místní poplatek ze vstupného - 1344.

místní poplatek za užívání veřejného prostranství - 1343.

Místní poplatek za likvidaci odpadu a místní poplatek ze psů lze platit převodem na účet jednou platbou. V tom případě uveďte do popisu platby výše hrazených poplatků a počet požadovaných známek na popelnice, například: Odpady1320pes300znamka1.