image

Horní menu

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Čestná uznání obce > Čestná uznání In-memoriam

Čestná uznání In-memoriamUdělování uznání In-memoriam

Obec Albrechtice nad Orlicí udělila dne 11.9.2004 u příležitosti oslav 725. výročí první písemné zmínky o obci čestná uznání In-memoriam panu:

 

Uznání In-memoriamJaroslavu Vodovi

za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch albrechtické kopané, sboru dobrovolných hasičů a dále za práci v oblasti kultury, výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí

Pan Jaroslav Voda se narodil 1. října 1947 v Albrechticích nad Orlicí a zemřel náhle 15. února 2003.

Byl výjimečně aktivním občanem, který se neváhal zapojit do jakékoliv práce v obci. Byl dobrým kamarádem, skromným, obětavým a pracovitým členem společenských organizací, obecního zastupitelstva a komisí obce.

Byl především oddaným stoupencem albrechtické kopané. Nejprve jako obětavý a bojovný hráč a od roku 1966 také jako člen výboru oddílu, ve kterém za dlouhou dobu svého působení vystřídal několik funkcí. Byl několik let trenérem I. mužstva.

Jeho další činnost byla věnována sboru dobrovolných hasičů. Členem hasičů se stal v sedmnácti letech v roce 1964.

Nejprve jako člen sboru, později jako člen výboru, kde pracoval v různých funkcích z nichž nejvýznamnější byla - starosta sboru dobrovolných hasičů.

Pan Jaroslav Voda byl držitelem čestného uznání základní organizace, čestného uznání za 20let u sboru a medaile za příkladnou práci ve sboru požární ochrany.

Čest jeho památce.

 

 

Uznání In-memoriamFrantišku Krbovi

 

za dlouholetou a obětavou práci v oblasti výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí a dále za dlouholetou aktivní činnost v oblasti kultury, sportu a sboru dobrovolných hasičů  

Pan František Krb se narodil v Albrechticích n.O. dne 3. prosince 1903 a zemřel 16. července 1979.

Z jeho zásluh  uvádíme:

-         jako člen a funkcionář Sokola prosadil zahájení dlouho připravované stavby sokolovny v roce 1939. Byl jednatelem Sokola a podílel se na řízení stavby až do její kolaudace

-         v roce 1933 byl zakladatelem a dlouholetým předsedou SK Albrechtice. Přičinil se o zřízení nového hřiště „v Borku“ a stavbu kabin

-         jako dlouholetý funkcionář dobrovolného sboru hasičů, prosadil v letech 1947 – 48 postavení nové hasičské zbrojnice

-         byl jednatelem pro výstavbu vodovodu v letech 1942 – 48

-         byl pokladním elektrárenského družstva od roku 1930 až do znárodnění.

-         jako člen Čapkova újezdního muzea v Týništi zapisoval dění v obci

Čest jeho památce.

 

 

Uznání In-memoriamFrantišku Hříšnému

 

za dlouholetou a obětavou práci v TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí, za  práci kronikáře obce a dále za shromažďování historických podkladů a dokumentů o Albrechticích nad Orlicí a okolí

Pan František Hříšný se narodil 26. srpna 1909 v Praze – Bubenči a zemřel 17. listopadu 1965.

Od roku 1928 byl členem výboru Sokola Albrechtice, později starostou a kronikářem Sokola až do r. 1947.

Kromě uvedeného byl obecním kronikářem a archivářem. Pracoval v muzejnictví a archeologii. Své poznatky publikoval v různých časopisech a zúčastňoval se setkání a kongresů předních českých historiků a archeologů. Spolupracoval i s Archeologickým ústavem ČSAV v Praze.

Čest jeho památce

 

 

Uznání In-memoriamRudolfu Srdečnému

 

za dlouholetou a obětavou práci v kulturní oblasti a dále za aktivní dlouholetou činnost v TJ Sokol

Pan Rudolf Srdečný se narodil 8. dubna 1889 v Chotěboři a zemřel 10. listopadu 1978.

V roce 1913 byl zakládajícím členem Sokola a dlouholetým funkcionářem a činovníkem sokolské župy.

Byl hercem i režisérem. V roce 1931 byl zakladatelem divadelního spolku v Albrechticích i v Týništi. Byl členem různých porot a iniciátorem různých divadelních akcí. Za tuto rozsáhlou činnost byl několikráte vyznamenán.

V roce 1931 zakládal místní odbor spolku Krematoria (pozdější Spolek přátel žehu) a stal se jeho prvním předsedou. Účastnil se činností Čapkova újezdního muzea v Týništi.

Čest jeho památce.

     .

 

Uznání In-memoriamRudolfu Wichlasovi

 

za dlouholetou a obětavou práci v kulturní oblasti a propagaci Albrechtic nad Orlicí a také za osobní statečnost, kterou prokázal ve druhé světové válce v boji proti fašismu

Pan Rudolf Wichlas se narodil 15. června 1902 v Rumburku a zemřel  3. února 1981.

Byl osvětový pracovník obce Albrechtice. Sestavil fotografickou kroniku obce, kde zachytil život běžný občanů. Se svými diapozitivy pořádal cestopisné přednášky. V roce 1964 byl zakladatelem „Místního albrechtického zpravodaje“. Svými fotografiemi a články v novinách se přičinil o propagaci obce.

Zastával funkci pošmistra, ve které za okupace pracoval ve prospěch národního odboje tím, že likvidoval dopisy s udáním, spolupracoval s partyzány a podporoval ženy vězňů v koncentračních táborech.

Čest jeho památce.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Pošta Partner - přechodná otevírací doba
Výjezdy pracovníků Finanční správy do Dobrušky a Kostelce n. O. v lednu 2024
30
Pošta Partner - přechodná otevírací doba
Výjezdy pracovníků Finanční správy do Dobrušky a Kostelce n. O. v lednu 2024
31
Pošta Partner - přechodná otevírací doba
Výjezdy pracovníků Finanční správy do Dobrušky a Kostelce n. O. v lednu 2024
1 2
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
3
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
4
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
5
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
6
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
7
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
8
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
9
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
V pátek 9. 2. bude knihovna uzavřena.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
10
Masopust
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
11
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
12
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
13
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
14
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
Kominictví Menšík nabízí své služby.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
15
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
16
Informace ke splatnosti poplatku za odpady
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
17
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
18
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
19
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
20
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
21
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
22
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
23
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
24
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
25
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
26
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
27
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
28
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
29
Lesní klub Kamínek zve na letní příměstské tábory.
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
1
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Upozornění KVS - ptačí chřipka
2
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
3
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany

Kalendář starosty

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
9:00 Valná hromada DSO Křivina
17 18
19 20
9:00 Ukázka mobilního hrazení - Povodí Labe
21 22 23 24 25
26 27 28
18:00 Zasedání zastupitelstva obce
29 1 2 3