image

Horní menu

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Čestná uznání obce > Čestná uznání In-memoriam

Čestná uznání In-memoriamUdělování uznání In-memoriam

Obec Albrechtice nad Orlicí udělila dne 11.9.2004 u příležitosti oslav 725. výročí první písemné zmínky o obci čestná uznání In-memoriam panu:

 

Uznání In-memoriamJaroslavu Vodovi

za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch albrechtické kopané, sboru dobrovolných hasičů a dále za práci v oblasti kultury, výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí

Pan Jaroslav Voda se narodil 1. října 1947 v Albrechticích nad Orlicí a zemřel náhle 15. února 2003.

Byl výjimečně aktivním občanem, který se neváhal zapojit do jakékoliv práce v obci. Byl dobrým kamarádem, skromným, obětavým a pracovitým členem společenských organizací, obecního zastupitelstva a komisí obce.

Byl především oddaným stoupencem albrechtické kopané. Nejprve jako obětavý a bojovný hráč a od roku 1966 také jako člen výboru oddílu, ve kterém za dlouhou dobu svého působení vystřídal několik funkcí. Byl několik let trenérem I. mužstva.

Jeho další činnost byla věnována sboru dobrovolných hasičů. Členem hasičů se stal v sedmnácti letech v roce 1964.

Nejprve jako člen sboru, později jako člen výboru, kde pracoval v různých funkcích z nichž nejvýznamnější byla - starosta sboru dobrovolných hasičů.

Pan Jaroslav Voda byl držitelem čestného uznání základní organizace, čestného uznání za 20let u sboru a medaile za příkladnou práci ve sboru požární ochrany.

Čest jeho památce.

 

 

Uznání In-memoriamFrantišku Krbovi

 

za dlouholetou a obětavou práci v oblasti výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí a dále za dlouholetou aktivní činnost v oblasti kultury, sportu a sboru dobrovolných hasičů  

Pan František Krb se narodil v Albrechticích n.O. dne 3. prosince 1903 a zemřel 16. července 1979.

Z jeho zásluh  uvádíme:

-         jako člen a funkcionář Sokola prosadil zahájení dlouho připravované stavby sokolovny v roce 1939. Byl jednatelem Sokola a podílel se na řízení stavby až do její kolaudace

-         v roce 1933 byl zakladatelem a dlouholetým předsedou SK Albrechtice. Přičinil se o zřízení nového hřiště „v Borku“ a stavbu kabin

-         jako dlouholetý funkcionář dobrovolného sboru hasičů, prosadil v letech 1947 – 48 postavení nové hasičské zbrojnice

-         byl jednatelem pro výstavbu vodovodu v letech 1942 – 48

-         byl pokladním elektrárenského družstva od roku 1930 až do znárodnění.

-         jako člen Čapkova újezdního muzea v Týništi zapisoval dění v obci

Čest jeho památce.

 

 

Uznání In-memoriamFrantišku Hříšnému

 

za dlouholetou a obětavou práci v TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí, za  práci kronikáře obce a dále za shromažďování historických podkladů a dokumentů o Albrechticích nad Orlicí a okolí

Pan František Hříšný se narodil 26. srpna 1909 v Praze – Bubenči a zemřel 17. listopadu 1965.

Od roku 1928 byl členem výboru Sokola Albrechtice, později starostou a kronikářem Sokola až do r. 1947.

Kromě uvedeného byl obecním kronikářem a archivářem. Pracoval v muzejnictví a archeologii. Své poznatky publikoval v různých časopisech a zúčastňoval se setkání a kongresů předních českých historiků a archeologů. Spolupracoval i s Archeologickým ústavem ČSAV v Praze.

Čest jeho památce

 

 

Uznání In-memoriamRudolfu Srdečnému

 

za dlouholetou a obětavou práci v kulturní oblasti a dále za aktivní dlouholetou činnost v TJ Sokol

Pan Rudolf Srdečný se narodil 8. dubna 1889 v Chotěboři a zemřel 10. listopadu 1978.

V roce 1913 byl zakládajícím členem Sokola a dlouholetým funkcionářem a činovníkem sokolské župy.

Byl hercem i režisérem. V roce 1931 byl zakladatelem divadelního spolku v Albrechticích i v Týništi. Byl členem různých porot a iniciátorem různých divadelních akcí. Za tuto rozsáhlou činnost byl několikráte vyznamenán.

V roce 1931 zakládal místní odbor spolku Krematoria (pozdější Spolek přátel žehu) a stal se jeho prvním předsedou. Účastnil se činností Čapkova újezdního muzea v Týništi.

Čest jeho památce.

     .

 

Uznání In-memoriamRudolfu Wichlasovi

 

za dlouholetou a obětavou práci v kulturní oblasti a propagaci Albrechtic nad Orlicí a také za osobní statečnost, kterou prokázal ve druhé světové válce v boji proti fašismu

Pan Rudolf Wichlas se narodil 15. června 1902 v Rumburku a zemřel  3. února 1981.

Byl osvětový pracovník obce Albrechtice. Sestavil fotografickou kroniku obce, kde zachytil život běžný občanů. Se svými diapozitivy pořádal cestopisné přednášky. V roce 1964 byl zakladatelem „Místního albrechtického zpravodaje“. Svými fotografiemi a články v novinách se přičinil o propagaci obce.

Zastával funkci pošmistra, ve které za okupace pracoval ve prospěch národního odboje tím, že likvidoval dopisy s udáním, spolupracoval s partyzány a podporoval ženy vězňů v koncentračních táborech.

Čest jeho památce.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31
Upozornění na splatnost 2. splátky místního poplatku za likvidaci odpadu.
1
Botanická vycházka do okolí obce Nová Ves s botanikem Mgr. Janem Doležalem
2 3
Pozvánka na mistrovský zápas
4 5 6
Topenářský servis s.r.o. nabízí své služby.
Samosběr brambor
7
Samosběr brambor
8
Samosběr brambor
9
Samosběr brambor
10
11 12 13
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci
14
Pozvánka - výlet na zámek Konopiště a farmu Čapí hnízdo
15 16
SK Albrechtice n. O. zve na zápas.
17
18 19 20 21 22 23 24
25
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20. 9. a 25. 9. 2023
26 27 28 29 30
SK Albrechtice n. O. hledá hráče na posvícenské fotbalové utkání.
Uzavření hospodářského dvora
Český zahrádkářský svaz zahajuje moštování jablek.
1
Český zahrádkářský svaz zahajuje moštování jablek.

Kalendář starosty

P Ú S Č P S N
28 29
9:00 Okresní soud RK - opatrovnictví
30 31 1 2 3
4
8:00 Zahájení školního roku 2023/2024
5 6 7 8 9 10
11 12
18:00 Zasedání zastupitelstva obce
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Státní svátek - OÚ uzavřen
Návštěva z partnerského města Wörgl
29
Návštěva z partnerského města Wörgl
30
Návštěva z partnerského města Wörgl
1
Návštěva z partnerského města Wörgl