image

Horní menu

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Nakládání s odpady

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

Obecně závazná vyhláška 4/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška 5/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

www.ekokom.cz - sběr a recyklace obalových odpadů.

www.jaktridit.cz - návod jak správně třídit odpady.
Návod na třídění odpadu.
Mapka rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.
Sběrný box REMA Systém na elektroodpad v budově obecního úřadu.
ODEKO s.r.o.
 
Místní poplatek za likvidaci odpadu lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet obce číslo 21220571/0100. Variabilní symbol: 5xxx , kde xxx je číslo popisné domu, kde jsou poplatníci přihlášeni k trvalému pobytu, nebo za který je poplatek placen. Je-li číslo popisné méně než třímístné, doplní se před číslo popisné nuly. Například čp 98 = 5098, čp 1 = 5001. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet známek na Vaše popelnice. Evidenční známky na popelnice Vám budou po připsání platby na účet obce doručeny. Popelnice neoznačené evidenční známkou nebudou po 15.2. vyváženy.

Hospodářský dvůr 1. Máje 348 (vjezd z návsi)

provozní doba: březen až listopad každou sobotu od 9 do 12 hodin (mimo státní svátky)

občané obce zde mohou odevzdávat:

 • objemný odpad - koberce, linolea, matrace a nábytek (rozebraný, zbavený skla, kovů a plastů),
 • kompletní elektrické spotřebiče a elektronická zařízení, akumulátory a baterie,
 • silné větve stromů a keřů,

Při odevzdání odpadu se řiďte pokyny pověřeného pracovníka hospodářského dvora.

 

 Aktuální informace k nakládání s odpady:

 

3.1.2023

Přírodní vánoční stromky určené k likvidaci, bez dalších příměsí, můžete odevzdávat do označeného kontejneru na bioodpad na prostranství u kostela. Větve osekejte, aby byla lépe využita kapacita kontejneru.

5.12.2022

Zásady nakládání s odpady a kalendář svozu odpadů v roce 2023.

1.12.2022

BIOODPAD (zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad, tráva, listí, slabé větve a uvadlé květiny) lze do 31.3.2023 odevzdávat do označeného kontejneru na prostranství před kostelem. Bioodpad do kontejneru ukládejte tak, aby byla co nejvíce využita jeho kapacita. Ukládání jiného odpadu do tohoto kontejneru je zakázáno. Provazy, dráty a pytle do kontejneru nepatří. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNER!!! Je-li kontejner plný, vyčkejte, až bude vyvezen.

21.11.2022

Upozorňujeme občany, že 26. listopadu bude naposledy otevřen hospodářský dvůr. V zimních měsících zůstane uzavřený, otevřen bude opět v březnu.

22.4.2022

Sběr BIOODPADU do označeného kontejneru na prostranství před kostelem bude ukončen 1.5.2022. Větve je možné nadále odevzdávat v provozní době v hospodářském dvoře 1. Máje 348 (vjezd z návsi).

22.2.2022

Informace o nakládání s odpady podle § 60 odst. 4, zákona 541/2020 Sb., o odpadech:

Množství komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce Albrechtice n. O. za rok 2021.

Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2021.

7.1.2022

BIOODPAD (zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad, tráva, listí, slabé větve a uvadlé květiny) lze do 31.3.2022 odevzdávat do označeného kontejneru na prostranství před kostelem. Bioodpad do kontejneru ukládejte tak, aby byla co nejvíce využita jeho kapacita. Ukládání jiného odpadu do tohoto kontejneru je zakázáno. Provazy, dráty a pytle do kontejneru nepatří. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNER!!! Je-li kontejner plný, vyčkejte, až bude vyvezen.

10.12.2021 

 Zásady pro likvidaci odpadů na území obce Albrechtice nad Orlicí v roce 2022.

8.12.2021

Odložené pneumatiky.Někteří naši spoluobčané jsou nepoučitelní. Tyto pneumatiky byly odloženy před bránou hospodářského dvora. TO JE ŠPATNĚ!

Jak likvidovat pneumatiky? Výrobci pneumatik jsou povinni zajistit zpětný odběr svých vysloužilých výrobků. Informujte se proto o způsobu likvidace u svého prodejce či servisu, případně přímo u výrobce.

1.12.2021

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA ROK 2022

18.11.2021

Upozorňujeme občany, že 27. listopadu bude naposledy otevřen hospodářský dvůr. V zimních měsících zůstane uzavřený, otevřen bude opět v březnu.

1.11.2021

Upozorňujeme občany na změnu intervalu svozu směsného odpadu podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Směsný odpad bude svážen celoročně jednou za dva týdny. Nové termíny svozu obsahuje

 

 UPRAVENÝ KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA ROK 2021
10.8.2021

Informace společnosti ODEKO o omezení odběru pneumatik a stavební suti.

14.6.2021

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo nádoby na sběr odpadu. Jsou-li nádoby plné, vyčkejte až budou vyvezeny. Odkládání odpadu mimo nádoby a místa k tomu určená se posuzuje jako přestupek, za který může být uložena pokuta.

 20210614 stanoviste V Borku1.jpg   20210614 stanoviste V Borku2.jpg

12.5.2021

Oznamujeme občanům, že sběr větví do kontejneru na prostranství u kostela bude ukončen 16.5.2021. Větve bude nadále možné odevzdávat v hospodářském dvoře 1. Máje 348, který je otevřen každou sobotu 9 - 12 hodin (mimo státní svátky).

1.4.2021

Štěpkování větví - na prostranství před kostelem je umístěn označený kontejner, do kterého můžete ukládat větve ke štěpkování (BIOODPAD). Větve zkracujte, budou se Vám lépe přepravovat a vejde se jich do kontejneru více. Větve do kontejneru ukládejte tak, aby byla co nejvíce využita jeho kapacita. Ukládání jiného odpadu do tohoto kontejneru je zakázáno. Provazy, dráty a pytle do kontejneru nepatří. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNER!!! Je-li kontejner plný, vyčkejte, až bude vyvezen.

2.3.2021 

Obec Albrechtice nad Orlicí oznamuje, že sběr odpadů v hospodářském dvoře 1. Máje 348 (vjezd z návsi) bude zahájen od 6.3.2021.

Otevřeno bude každou sobotu (mimo státní svátky) od 9 do 12 hodin, občané obce zde mohou odevzdávat:

 • objemný odpad (nábytek, koberce, linolea a matrace),
 • kompletní elektrické spotřebiče a elektronická zařízení, akumulátory a baterie,
 • silné větve stromů a keřů (průměr větve do 5 cm).

Při odevzdání odpadu se řiďte pokyny pověřeného pracovníka hospodářského dvora.

DODRŽUJTE PROSÍM PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.

16.2.2021

Společnost ODEKO oznamuje, že z organizačních a technických důvodů bude svoz směsného komunálního odpadu probíhat v jiném čase, než bylo v minulých letech běžné. Svozový den v obci se nemění, je jím stále středa, ale svoz proběhne v poledních a odpoledních hodinách, oproti původním ranním svozům. Svozový den v každém případě začíná v 6 hodin a  končí ve večerních hodinách. Žádáme tedy občany, aby ustavovali nádoby s předstihem, i přes tuto změnu a nechávali je venku až do svezení odpadu. Pokud by nádoba nebyla včas přistavena, není možné, aby se svozové vozidlo na danou lokalitu z úsporných důvodů vracelo. Děkujeme za pochopení.

16.2.2021

Informace o nakládání s odpady podle § 60 odst. 4, zákona 541/2020 Sb., o odpadech:

Množství komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce Albrechtice n. O. za rok 2020.

Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2020.

8.1.2021

Zásady pro likvidaci odpadů na území obce Albrechtice nad Orlicí v roce 2021.

 

KALENDÁŘ SVOZŮ BIOODPADU 2021

 

26.11.2020

Upozorňujeme občany, že 28. listopadu bude naposledy otevřen hospodářský dvůr. V zimních měsících zůstane uzavřený, otevřen bude opět v březnu.

19.11.2020

Upozorňujeme občany, že 25. listopadu proběhne poslední svoz bioodpadu z domovních nádob. V období od 1.12.2020 do 31.3.2021 bude probíhat každý týden svoz směsného odpadu. Bioodpad bude možné odevzdávat do kontejneru, který bude umístěn na prostranství před kostelem. Dále je možné bioodpad odevzdat v provozních hodinách na předkládací stanici společnosti ODEKO pod Novou Vsí.  

30.10.2020

Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 31 října nebude možné v hospodářském dvoře odevzdávat větve. Objemný odpad a elektroodpad zde můžete odevzdat. Děkujeme za pochopení.

4.5.2020

Je ukončen sběr větví ke štěpkování do kontejneru na prostranství u kostela. Nadále můžete větve odevzdávat v provozních hodinách v hospodářském dvoře 1. Máje 348 nebo na překládací stanici společnosti ODEKO pod Novou Vsí.

22.4.2020

Sběr odpadů v hospodářském dvoře 1. Máje 348 (vjezd z návsi) bude obnoven od 25.4.2020. 

10.3.2020

SBĚR ODPADŮ V HOSPODÁŘSKÉM DVOŘE 1. Máje 348 (vjezd z návsi) je přerušen do odvolání.

5.3.2020

Oznamujeme, že sběr odpadů v hospodářském dvoře 1. Máje 348 (vjezd z návsi) bude zahájen od 7.3.2020.

Otevřeno bude každou sobotu (mimo státní svátky) od 9 do 12 hodin, občané obce zde mohou odevzdávat:

 • objemný odpad (nábytek, koberce, linolea a matrace),
 • kompletní elektrické spotřebiče a elektronická zařízení, akumulátory a baterie,
 • silné větve stromů a keřů.

Při odevzdání odpadu se řiďte pokyny pověřeného pracovníka hospodářského dvora.

20.2.2020

Štěpkování větví - na prostranství před kostelem je umístěn označený kontejner, do kterého můžete ukládat větve ke štěpkování. Větve zkracujte, budou se vám lépe přepravovat a vejde se jich do kontejneru více. Větve do kontejneru ukládejte tak, aby byla co nejvíce využita jeho kapacita. Ukládání jiného odpadu do tohoto kontejneru je zakázáno. Provazy, dráty a pytle do kontejneru nepatří. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNER!!! Je-li kontejner plný, vyčkejte, až bude vyvezen.

6.1.2020

Zásady pro likvidaci odpadů na území obce Albrechtice nad Orlicí v roce 2020.

 KALENDÁŘ SVOZŮ BIOODPADU 2020

Na prostranství před kostelem byl umístěn kontejner na vánoční stromky. Jiný odpad do tohoto kontejneru prosím neukládejte.

12.12.2019

Kontejner na sběr bioodpadu je umístěn na prostranství před kostelem, bude zde umístěn do 31.3.2020.

15.10.2019

Změny v odpadovém hospodářství obce od listopadu 2019.

V souvislosti s nastavenými pravidly pro nakládání s odpady v naší obci i novými povinnostmi obcí podle zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek vám sdělujeme následující informace:

 1. Poslední svoz bioodpadů z hnědých popelnic bude uskutečněn ve středu 27. 11. 2019
 2. Od 1. 12. 2019 bude až do 31. 3. 2020 zajišťován sběr bioodpadů prostřednictvím velkoobjemového kontejneru umístěného na prostranství před kostelem.
 3. Od 1. 12. 2019 bude až do 31. 3. 2020 svážen směsný komunální odpad každý týden.
 4. Hospodářský dvůr na návsi bude od 2.11. 2019 otevřen pouze od 9.00 hodin do 11.00 hodin.
 5. Hospodářský dvůr bude od prosince 2019 až do odvolání uzavřen.
 6. V souladu s vyhláškou 210/2018 Sb. bude od 1.1. 2020 v obci zaveden sběr jedlých olejů a tuků. Speciální kontejner bude umístěn na stanovišti u samoobsluhy. Odpadní jedlé oleje a tuky musejí být do kontejneru vkládány v pevně uzavřených nepropustných plastových nádobách.
13.3.2019

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí.

Větve ke štěpkování ukládejte do 18.4.2019, do označeného velkoobjemového kontejneru na prostranství u kostela. Tato služba je bezplatná. Odvoz větví lze také objednat na OÚ Albrechtice n. O., telefon 494 371 425, tato služba je zpoplatněna.

25.2.2019

Oznamujeme, že sběr odpadů v hospodářském dvoře 1. Máje 348 (vjezd z návsi) bude zahájen od 2.3.2019.

Otevřeno bude každou sobotu (mimo státní svátky) od 9 do 12 hodin, občané obce zde mohou odevzdávat:

 • objemný odpad (nábytek, koberce, linolea a matrace),
 • kompletní elektrické spotřebiče a elektronická zařízení, akumulátory a baterie,
 • silné větve stromů a keřů.

Při odevzdání odpadu se řiďte pokyny pověřeného pracovníka hospodářského dvora.

7.2.2019

Nádoba na bioodpad má nálepku s neomezenou platností, roční evidenční známka se na ni nelepí. Evidenční známky, které obdržíte po zaplacení místního poplatku za likvidaci odpadu patří na nádoby na směsný odpad.

11.1.2019

Informace o místním poplatku za likvidaci odpadu a jak likvidovat odpad v roce 2019 najdete zdeKALENDÁŘ SVOZŮ BIOODPADU 2019

7.1.2019

Na prostranství u kostela byl umístěn zelený velkoobjemový kontejner, do kterého můžete odevzdávat k likvidaci přírodní vánoční stromky. Jiný odpad do tohoto kontejneru prosím neukládejte.

16.11.2018

Sběr odpadů v hospodářském dvoře (v bývalém statku pana Bartoně) bude v zimním období přerušen. Naposledy bude otevřeno v sobotu 24.11.2018.

Opětovné otevření na jaře bude oznámeno.

4.6.2018 Dne 16.6.2018 bude hospodářský dvůr uzavřen.
  KALENDÁŘ SVOZŮ BIOODPADU 2018
3.5.2018

V úterý 15. května 2018 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

 4.4.2018

Doplnění informací ke změně systému nakládání s odpady.

 

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí Větve ke štěpkování ukládejte do 30.4.2018, do označeného prostoru na prostranství u pošty. Tato služba je bezplatná.

 

BIOODPAD První svoz bioodpadu z nádob od domu proběhne 11.4.2018, což je lichý týden. Sudé týdny připadají na svoz směsného odpadu. Poslední svoz bioodpadu proběhne 21.11.2018. Upozorňujeme, že maximální nosnost plastové nádoby o objemu 240 litrů je 110 kg. Obec nabízí jednu nádobu k domu za zvýhodněnou cenu 200,- Kč, další nádobu lze zakoupit za plnou pořizovací cenu (aktuálně 1000,- Kč). Nádobu můžete pořídit i od jiného dodavatele a na obecní úřad si přijďte vyzvednout samolepku. Neoznačené nádoby nebudou vyvezeny.

 

Hospodářský dvůr v bývalém statku pana Bartoně na návsi bude poprvé otevřen 7.4.2018, provozní doba bude každou sobotu od 9 do 12 hodin. Zde mohou občané obce odevzdat:

 • objemný odpad (nábytek, koberce, linolea a matrace),
 • nebezpečný odpad (plastové, dřevěné nebo kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť),
 • kuchyňské oleje a tuky v nepropustně uzavřených obalech,
 • olověné akumulátory a nikl-kadmiové baterie a akumulátory,
 • kompletní elektrické spotřebiče a elektronická zařízení,
 • silné větve stromů a keřů,

Při odevzdání odpadu se řiďte pokyny pověřeného pracovníka hospodářského dvora.

7.3.2018

ZMĚNA SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY od 1.4.2018. 

 17.1.2018

Upozorňujeme občany, že první splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatná do 15.2.2018 a místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2018.

Místní poplatky lze uhradit:

 • převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet známek na Vaše popelnice. Pokud platíte více poplatků najednou, uveďte do zprávy pro příjemce například: Odpady1320pes300MZ100znamka1. Evidenční známky na popelnice budou po připsání platby na účet obce doručeny do Vaší poštovní schránky.
 • v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O. v úředních hodinách Po, St 8-12, 13-17; Út, Čt 8-12.
5.1.2018

Informace o místním poplatku za likvidaci odpadu a jak likvidovat odpad v roce 2018 najdete zde. 

3.10.2017

V úterý 17. října 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

8.9.2017

Z důvodu opravy části komunikace v ulici Luční byl dočasně přemístěn kontejner na bioodpad z parkoviště ke garážím u čerpací stanice.

Mapka dočasného umístění kontejneru na bioodpad.

4.5.2017

V úterý 16. května 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

31.3.2017

Bohužel musíme opět zveřejnit hrubé porušení pravidel nakládání s odpadem. Do kontejneru na plasty na stanovišti u hasičské garáže někdo odložil pneumatiky. Prosíme Vás, pokud byste někoho přistihli, že do kontejnerů ukládá odpad, který tam nepatří, upozorněte ho na to, nebo to ohlašte obecnímu úřadu.

Pneumatika v kontejneru na plasty.Pneumatika v kontejneru na plasty.Pneumatiky které byly uloženy v nádobách na tříděný odpad.

7.3.2017

Do kontejneru na plasty na stanovišti u restaurace Na Drahách byly odloženy kanystry od motorového oleje. To je špatně. Nádoby od nebezpečných látek jsou nebezpečným odpadem a můžete je odevzdat na sběrném dvoře společnosti ODEKO pod Novou Vsí.

Nádoby od motorového oleje v kontejneru na plasty.

6.3.2017

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí

Větve ke štěpkování ukládejte do 18.4.2017, do označeného velkoobjemového kontejneru na prostranství u pošty. Tato služba je bezplatná.

Odvoz větví lze také objednat na OÚ Albrechtice n. O., telefon 494 371 425, tato služba je zpoplatněna.
7.2.2017

Upozorňujeme občany, že první splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatná do 15.2.2017 a místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2017.

Místní poplatky lze uhradit:

 • převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet známek na Vaše popelnice (Pokud platíte více poplatků najednou, uveďte například: Odpady1320pes300MZ100znamka1). Evidenční známky na popelnice Vám budou po připsání platby na účet obce zaslány.
 • v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O. v úředních hodinách Po, St 8-12, 13-17; Út, Čt 8-12.
11.1.2016 Známku na popelnice nalepujte při teplotě +5°C a více, jinak hrozí, že se známka vlivem mrazu na popelnici nepřichytí a známka se tak znehodnotí.
9.1.2016 Zásady likvidace odpadu pro rok 2017.
29.9.2016 V úterý 18. října 2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
27.6.2016 V pátek 24.6.2016 došlo k závažnému porušení pravidel nakládání s odpady. Více informací zde.
26.5.2016 Tisková zpráva o vyhlášení vítězů soutěže Čistá obec. Zde.
3.5.2016 V úterý 17. května 2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
4.4.2016 V obci jsou rozmístěny 3 velkoobjemové kontejnery na bioodpad a to na parkovišti v ulici V Borku, na parkovišti v ulici Luční u restaurace Na Drahách a na prostranství u kostela. Bioodpad lze do těchto kontejnerů ukládat kdykoliv. Pokud je kontejner  plný, vyčkejte prosím až bude vyprázdněn. Kontejnery zůstanou na těchto stanovištích do listopadu.
24.2.2016 Je zahájeno štěpkování větví organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí. Větve ke štěpkování můžete ukládat do vyznačeného prostoru na prostranství u pošty a to do 1.4.2016. Tato služba je bezplatná. Odvoz větví na místo lze také objednat na obecním úřadu, telefon 494 371 425.
15.1.2016 Zásady likvidace odpadu pro rok 2016.
25.11.2015 Oznamujeme, že dne 2.12.2015 bude ukončen sběr bioodpadu. Bioodpad je nadále možno bezplatně odevzdávat na překládací stanici společnosti Odeko pod Novou Vsí.
21.10.2015

Svoz směsného komunálního odpadu, aneb třídění se stále nedaří. Snímky byly pořízeny na překládací stanici společnosti Odeko, s.r.o. pod Novou Vsí po vyprázdnění svozového vozu, po příjezdu z Albrechtic n. O.

Svoz směsného odpadu z Albrechtic obsahuje stále hodně složek k vytřídění.Svoz směsného odpadu z Albrechtic obsahuje stále hodně složek k vytřídění.

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
FÚ RK - mimořádné rozšíření úředních hodin a další informace pro občany
Informace - voda na hřbitově
Sběr bioodpadu před kostelem bude ukončen 30. 4. 2024.
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
SK Albrechtice n.O. zve 1. 5. na semifinálový zápas okresního poháru.
30
Informace - voda na hřbitově
Sběr bioodpadu před kostelem bude ukončen 30. 4. 2024.
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
SK Albrechtice n.O. zve 1. 5. na semifinálový zápas okresního poháru.
1
Informace - voda na hřbitově
Sběr bioodpadu před kostelem bude ukončen 30. 4. 2024.
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
SK Albrechtice n.O. zve 1. 5. na semifinálový zápas okresního poháru.
2
Informace - voda na hřbitově
Sběr bioodpadu před kostelem bude ukončen 30. 4. 2024.
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
3
Informace - voda na hřbitově
Sběr bioodpadu před kostelem bude ukončen 30. 4. 2024.
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
4
Informace - voda na hřbitově
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
5
Informace - voda na hřbitově
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
6
Informace - voda na hřbitově
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
7
Informace - voda na hřbitově
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
8
Informace - voda na hřbitově
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
9
Informace - voda na hřbitově
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
10
Informace - voda na hřbitově
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
Využijte kotlíkové dotace
11
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
Využijte kotlíkové dotace
12
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
Využijte kotlíkové dotace
13
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
Využijte kotlíkové dotace
14
Kamenictví Louha s.r.o. Sezemice nabízí své služby.
Využijte kotlíkové dotace
15
Využijte kotlíkové dotace
16
Využijte kotlíkové dotace
17
Lesní klub Kamínek zve na den otevřených dveří.
Využijte kotlíkové dotace
18
Využijte kotlíkové dotace
19
Zájezd do Prahy - Muzikál Bídníci
Využijte kotlíkové dotace
20
Využijte kotlíkové dotace
21
Využijte kotlíkové dotace
22
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
23
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
24
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
25
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
26
Využijte kotlíkové dotace
Karneval v areálu na Sokoláku
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
27
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
28
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
29
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
30
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
31
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
1
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024
2
Využijte kotlíkové dotace
Přechodná otevírací doba prodejny COOP od 22. 5. 2024

Kalendář starosty

P Ú S Č P S N
29
Stavění májky
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Právní konference SMO ČR
16
Právní konference SMO ČR
17
Právní konference SMO ČR
18 19
Zájezd - muzikál Bídníci
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2