Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Nakládání s odpady

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

Obecně závazná vyhláška 2/2017 o místním poplatku za likvidaci odpadu.

Obecně závazná vyhláška 2/2016 o systému likvidace odpadu.

www.ekokom.cz - sběr a recyklace obalových odpadů.

www.jaktridit.cz - návod jak správně třídit odpady.
Návod k třídění odpadů.
Mapka rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.
Sběrný box REMA Systém na elektroodpad v budově obecního úřadu.
ODEKO s.r.o.

 

 

2018_kalendar_svozu_bioodpadu.png

 4.4.2018

Doplnění informací ke změně systému nakládání s odpady.

 

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí Větve ke štěpkování ukládejte do 30.4.2018, do označeného prostoru na prostranství u pošty. Tato služba je bezplatná.

 

BIOODPAD První svoz bioodpadu z nádob od domu proběhne 11.4.2018, což je lichý týden. Sudé týdny připadají na svoz směsného odpadu. Poslední svoz bioodpadu proběhne 21.11.2018. Upozorňujeme, že maximální nosnost plastové nádoby o objemu 240 litrů je 110 kg. Obec nabízí jednu nádobu k domu za zvýhodněnou cenu 200,- Kč, další nádobu lze zakoupit za plnou pořizovací cenu (aktuálně 1000,- Kč). Nádobu můžete pořídit i od jiného dodavatele a na obecní úřad si přijďte vyzvednout samolepku. Neoznačené nádoby nebudou vyvezeny.

 

Hospodářský dvůr v bývalém statku pana Bartoně na návsi bude poprvé otevřen 7.4.2018, provozní doba bude každou sobotu od 9 do 12 hodin. Zde mohou občané obce odevzdat:

 • silné větve stromů a keřů,
 • objemný odpad (nábytek, koberce, linolea a matrace),
 • nebezpečný odpad (plastové, dřevěné nebo kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť),
 • kuchyňské oleje a tuky v nepropustně uzavřených obalech,
 • olověné akumulátory a nikl-kadmiové baterie a akumulátory,
 • kompletní elektrické spotřebiče a elektronická zařízení.

Při odevzdání odpadu se řiďte pokyny pověřeného pracovníka hospodářského dvora.

7.3.2018

ZMĚNA SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY od 1.4.2018. 

 17.1.2018

Upozorňujeme občany, že první splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatná do 15.2.2018 a místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2018.

Místní poplatky lze uhradit:

 • převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet známek na Vaše popelnice. Pokud platíte více poplatků najednou, uveďte do zprávy pro příjemce například: Odpady1320pes300MZ100znamka1. Evidenční známky na popelnice budou po připsání platby na účet obce doručeny do Vaší poštovní schránky.
 • v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O. v úředních hodinách Po, St 8-12, 13-17; Út, Čt 8-12.
5.1.2018

Informace o místním poplatku za likvidaci odpadu a jak likvidovat odpad v roce 2018 najdete zde. 

3.10.2017

V úterý 17. října 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

8.9.2017

Z důvodu opravy části komunikace v ulici Luční byl dočasně přemístěn kontejner na bioodpad z parkoviště ke garážím u čerpací stanice.

bioodpad.jpg

4.5.2017

V úterý 16. května 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

31.3.2017

Bohužel musíme opět zveřejnit hrubé porušení pravidel nakládání s odpadem. Do kontejneru na plasty na stanovišti u hasičské garáže někdo odložil pneumatiky. Prosíme Vás, pokud byste někoho přistihli, že do kontejnerů ukládá odpad, který tam nepatří, upozorněte ho na to, nebo to ohlašte obecnímu úřadu.

Fotografie0233.jpgFotografie0234.jpgFotografie0235.jpg

7.3.2017

Do kontejneru na plasty na stanovišti u restaurace Na Drahách byly odloženy kanystry od motorového oleje. To je špatně. Nádoby od nebezpečných látek jsou nebezpečným odpadem a můžete je odevzdat na sběrném dvoře společnosti ODEKO pod Novou Vsí.

Fotografie0225.jpg

6.3.2017

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí

Větve ke štěpkování ukládejte do 18.4.2017, do označeného velkoobjemového kontejneru na prostranství u pošty. Tato služba je bezplatná.

Odvoz větví lze také objednat na OÚ Albrechtice n. O., telefon 494 371 425, tato služba je zpoplatněna.
7.2.2017

Upozorňujeme občany, že první splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatná do 15.2.2017 a místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2017.

Místní poplatky lze uhradit:

 • převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka. Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet známek na Vaše popelnice (Pokud platíte více poplatků najednou, uveďte například: Odpady1320pes300MZ100znamka1). Evidenční známky na popelnice Vám budou po připsání platby na účet obce zaslány.
 • v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O. v úředních hodinách Po, St 8-12, 13-17; Út, Čt 8-12.
11.1.2016 Známku na popelnice nalepujte při teplotě +5°C a více, jinak hrozí, že se známka vlivem mrazu na popelnici nepřichytí a známka se tak znehodnotí.
9.1.2016 Zásady likvidace odpadu pro rok 2017.
29.9.2016 V úterý 18. října 2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
27.6.2016 V pátek 24.6.2016 došlo k závažnému porušení pravidel nakládání s odpady. Více informací zde.
26.5.2016 Tisková zpráva o vyhlášení vítězů soutěže Čistá obec. Zde.
3.5.2016 V úterý 17. května 2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
4.4.2016 V obci jsou rozmístěny 3 velkoobjemové kontejnery na bioodpad a to na parkovišti v ulici V Borku, na parkovišti v ulici Luční u restaurace Na Drahách a na prostranství u kostela. Bioodpad lze do těchto kontejnerů ukládat kdykoliv. Pokud je kontejner  plný, vyčkejte prosím až bude vyprázdněn. Kontejnery zůstanou na těchto stanovištích do listopadu.
24.2.2016 Je zahájeno štěpkování větví organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí. Větve ke štěpkování můžete ukládat do vyznačeného prostoru na prostranství u pošty a to do 1.4.2016. Tato služba je bezplatná. Odvoz větví na místo lze také objednat na obecním úřadu, telefon 494 371 425.
15.1.2016 Zásady likvidace odpadu pro rok 2016.
25.11.2015 Oznamujeme, že dne 2.12.2015 bude ukončen sběr bioodpadu. Bioodpad je nadále možno bezplatně odevzdávat na překládací stanici společnosti Odeko pod Novou Vsí.
21.10.2015

Svoz směsného komunálního odpadu, aneb třídění se stále nedaří. Snímky byly pořízeny na překládací stanici společnosti Odeko, s.r.o. pod Novou Vsí po vyprázdnění svozového vozu, po příjezdu z Albrechtic n. O.

 9.10.2015

Posílili jsme svoz bioodpadu. Nyní jsou v obci rozmístěny 3 kontejnery na bioodpad a to:

 1. na parkovišti V Borku,
 2. na prostranství u pošty,
 3. na parkovišti v ulici Luční u restaurace Na Drahách.
 30.9.2015

 V úterý 20.10.2015 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

26.8.2015

Sběr BIOODPADU začíná v pátek 28.8.2015.

26.8.2015

Společnost ODEKO vydala toto upozornění:

Vážení společníci,

ve svozu tuhého komunálního odpadu se v současné době objevuje  cca 40 % bioodpadu - převážně ovoce! Prosíme, dejte tuto informaci na vědomí občanům! Za TKO platíme 1 420Kč/t skládkovného Mariu Pedersen. Znovu nabízíme zapůjčení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, který můžeme zpracovat na naší kompostárně a výše uvedené skládkovné tak ušetříme. V případě Vašeho zájmu o objednání kontejneru se, prosím, obraťte na p. Zahálku tel: 494 372 182. Přeji hezký den!

Za ODEKO s. r. o. Martina Vašatová

Obec Albrechtice n. O. využije nabídky a umístí v obci dva kontejnery na bioodpad. Žádáme Vás o dodržování správného třídění odpadů, bioodpad do popelnice na směsný komunální odpad nepatří.

17.8.2015

Upozorňujeme občany, že druhá splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

je splatná do 31. 8. 2015

Místní poplatek lze uhradit:

a) převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka,

b) poštovní poukázkou na účet  obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka,

c) v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O.

23.7.2015

Společnost Odeko, s r. o. Týniště n. O. upozorňuje, že se v poslední době značně zvýšil poměr biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu pocházejícím z naší obce. Vyzýváme Vás proto k dodržování správného nakládání s odpady. Bioodpad mohou občané Albrechtic n. O. bezplatně odevzdat na překládací stanici společnosti Odeko pod Novou Vsí v provozních hodinách, nebo kompostovat. Směšování bioodpadu s komunálním odpadem jen zvyšuje náklady obce na likvidaci komunálního odpadu.

15.7.2015

Tisková zpráva společnosti Asekol - soutěž o nejlepší sběrný dvůr. Zde.

4.5.2015

V úterý 19.5.2015 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

30.4.2015

Tisková zpráva společnosti Eko-kom o vyhlášení vítězů soutěže Čistá obec. Zde.

13.3.2015

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí. Větve ke štěpkování ukládejte od 16.3.2015 do 10.4.2015, do vyznačeného prostoru na prostranství u pošty. Tato služba je bezplatná. Odvoz větví na místo štěpkování lze také objednat na OÚ Albrechtice n. O., telefon 494 371 425.

5.2.2015

Od začátku roku 2015 jsou některá stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad doplněna o nádoby na KOVY. Rozmístění nádob na tříděný odpad v obci je zde.

26.1.2015

Upozorňujeme občany, že první splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatná do 15.2.2015 a místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2015.

Poplatky lze uhradit:

a) převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Týniště n. O., č. ú.: 21220571/0100 variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště plátce,

b) v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě v Albrechticích n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O., úřední hodiny pondělí, středa 8 - 12, 13 - 17, úterý, čtvrtek 8 - 12.

9.1.2015

Zásady pro likvidaci odpadů na území obce Albrechtice nad Orlicí v roce 2015.

21.11.2014

V sobotu 29.11.2014 proběhne poslední SBĚR BIOODPADU.

13.11.2014

Bohužel musíme opět zveřejnit hrubé porušení pravidel nakládání s odpadem. Do kontejneru na komunální odpad na stanovišti u pošty někdo odložil stavební suť a bioodpad. Pokud byste někoho přistihli, že do kontejnerů ukládá odpad, který tam nepatří, upozorněte ho na to prosím, nebo to ohlašte obecnímu úřadu.

odpady

4.11.2014

Pracovníci společnosti Odeko zjistili, že v kontejnerech na bioodpad byl uložen odpad, který sem nepatří! Toto jednání komplikuje a prodražuje práci s bioodpadem. Důrazně Vás žádáme o dodržování pravidel sběru bioodpadu.

odpadyodpady

22.9.2014

Dne 14.10.2014 proběhne sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Bližší informace ZDE.

22.9.2014

Obec Albrechtice nad Orlicí zahajuje sběr BIOODPADU. Každou SOBOTU počínaje 4.10.2014 bude možno bezplatně odevzdat BIOODPAD do označených kontejnerů přistavených na PARKOVIŠTI V BORKU a U POŠTY v ulici Poštovní vždy od 8:00 do 17:00 hodin, do odvolání. Mimo uvedenou dobu budou kontejnery UZAMČENY. Ukládání jiného odpadu než bioodpadu do těchto kontejnerů je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! BIOODPADEM JE: LISTÍ, TRÁVA, OVOCE, ZELENINA, NATĚ ROSTLIN, VĚTVE STROMŮ A KEŘŮ (průměr větve maximálně 5 cm), DŘEVĚNÉ PILINY A PODOBNĚ. V případě, že kontejnery na obou stanovištích budou naplněny a Váš bioodpad se do nich nevejde, můžete odpad odevzdat při příštím svozu, nebo jej můžete odevzdat na překládací stanici ODEKO na Nové Vsi, provozní doba Po – St: 7 - 15 hod, Čt: 7 – 16 hod, Pá: 7 – 14 hod. JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT BIOODPAD MIMO URČENÉ KONTEJNERY! V případě potřeby další informace poskytnou pracovníci OÚ Albrechtice n. O. na telefonním čísle 494 371 425.

16.7.2014

Upozorňujeme občany, že druhá splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

je splatná do 31. 8. 2014

Místní poplatek lze uhradit:

a) převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka,

b) poštovní poukázkou na účet  obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště poplatníka,

c) v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O.

15.7.2014

Žáci Základní školy Schulzovy sady ve Dvoře Králové zvítězili v soutěži "Třídíme s Nikitou" a získali tak dvoudenní program v zoologické zarhadě. Podrobnosti zde.

18.6.2014

Tisková zpráva společnosti Asekol. Zde.

18.3.2014

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí

Větve ke štěpkování ukládejte od 22.3.2014 do 13.4.2014, do vyznačeného prostoru na prostranství u pošty. Tato služba je bezplatná. Odvoz větví na místo štěpkování lze také objednat na OÚ Albrechtice n. O., telefon 494 371 425.

5.3.2014

V úterý 13.5.2014 proběhne sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Podrobnosti zde.

30.1.2014

Upozorňujeme občany, že první splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatná do 15.2.2014 a místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2014.

Poplatky lze uhradit:

a) převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Týniště n. O., č. ú.: 21220571/0100 variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště plátce  

b) poštovní poukázkou na účet obce vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Týniště n. O., č. ú.: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště plátce

c) v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O.

13.1.2014

Městský úřad v Kostelci nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí upozorňuje:

Povinnost ohlášení souhrnné evidence odpadů do 15.02.2014!

Upozorňujeme producenty odpadů na povinnost ohlášení souhrnné provozní evidence za kalendářní rok 2013 do 15.02.2014. Tuto povinnost stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Týká se všech původců, kteří v roce 2013 vyprodukovali či nakládali s více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 t ostatního odpadu. Dále se tato povinnost vztahuje na oprávněné osoby, které v daném kalendářním roce nakládali s odpadem, na provozovatele skládek a na provozovatele zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, sběru a zpracování autovraků a elektroodpadu. Souhrnná provozní evidence odpadů se ohlašuje elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP) obci s rozšířenou působností podle místa provozovny. Návod na postup. 

Více informací na telefonním čísle: 494 337 227

 

7.1.2014 Zveřejňujeme Zásady pro likvidaci odpadu 2014, kterými Vás informujeme o možnostech jak likvidovat odpady na území obce Albrechtice nad Orlicí.
19.11.2013 V sobotu 23.11.2013 proběhne poslední SBĚR BIOODPADU.
7.10.2013 SBĚR BIOODPADU. Každou SOBOTU počínaje 12.10.2013 bude možno bezplatně odevzdat BIOODPAD do označených kontejnerů přistavených na PARKOVIŠTI V BORKU a na PROSTRANSTVÍ U POŠTY vždy od 8:00 do 17:00 hodin, do odvolání. Mimo uvedenou dobu budou kontejnery UZAMČENY. Ukládání jiného odpadu než bioodpadu do těchto kontejnerů je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!  BIOODPADEM JE: LISTÍ, TRÁVA, OVOCE, ZELENINA, NATĚ ROSTLIN, VĚTVE STROMŮ A KEŘŮ (průměr větve maximálně 5 cm), DŘEVĚNÉ PILINY A PODOBNĚ. V případě, že kontejnery na obou stanovištích budou naplněny a Váš bioodpad se do nich nevejde, můžete odpad odevzdat při příštím svozu, nebo jej můžete odevzdat na překládací stanici ODEKO na Nové Vsi, provozní doba Po – St: 7 - 15 hod, Čt: 7 – 16 hod, Pá: 7 – 14 hod. JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT BIOODPAD MIMO URČENÉ KONTEJNERY! V případě potřeby další informace poskytnou pracovníci OÚ Albrechtice n. O. na telefonním čísle 494 371 425.
1.10.2013 15.10.2013 proběhne SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Podrobnosti zde.
25.7.2013

Upozorňujeme občany, že druhá splátka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatná do 31. 8. 2013.

Místní poplatek lze uhradit: 

 1. převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště plátce,
 2. poštovní poukázkou na účet  obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště n. O., číslo účtu: 21220571/0100, variabilní symbol: číslo popisné trvalého bydliště plátce,
 3. v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O.
17.4.2013

Sběr oděvů a textilních materiálů Ve spolupráci s firmou  DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravuje společnost ODEKO s.r.o. pro naše občany sběr použitých oděvů a textilních materiálů (kat .číslo odpadů 200 110 a 200 111). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálníhoodpadu a bude prováděn současně se sběrem nebezpečného odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodná k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odevzdejte použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Do sběru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv. Nepatří sem koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Chraňte životní prostředí. Třiďte odpad.

26.3.2013

Termín ŠTĚPKOVÁNÍ větví se prodlužuje. Větve ke štěpkování můžete ukládat do vyznačeného prostoru na prostranství u pošty do 7.4.2013.

11.3.2013

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ organizované Obcí Albrechtice nad Orlicí

Větve ke štěpkování ukládejte od 16.3.2013 do 31.3.2013, do vyznačeného prostoru na prostranství u pošty. Tato služba je bezplatná. Odvoz větví na místo štěpkování lze také objednat na OÚ Albrechtice n. O., telefon 494 371 425.

3.1.2013

Zveřejňujeme Zásady pro likvidaci odpadů 2013, kterými Vás informujeme o možnostech a pravidlech likvidace odpadů na území obce Albrechtice nad Orlicí.

14.11.2012

Elektroodpad lze likvidovat prostřednictvím společnosti SAN elektroodpady.

13.11.2012

V sobotu 17.11.2012 proběhne poslední SBĚR BIOODPADU.

26.9.2012

Obec Albrechtice nad Orlicí zahajuje SBĚR BIOODPADU. Každou SOBOTU počínaje 6.10.2012 bude možno bezplatně odevzdat BIOODPAD do označených kontejnerů přistavených na PARKOVIŠTI V BORKU a na PROSTRANSTVÍ U POŠTY vždy od 14:00 do 17:00 hodin, do odvolání. Mimo uvedenou dobu budou kontejnery UZAMČENY. Ukládání jiného odpadu než bioodpadu do těchto kontejnerů je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! BIOODPADEM JE: LISTÍ, TRÁVA, OVOCE, ZELENINA, NATĚ ROSTLIN, VĚTVE STROMŮ A KEŘŮ (průměr větve maximálně 5 cm), DŘEVĚNÉ PILINY A PODOBNĚ. V případě, že kontejnery na obou stanovištích budou naplněny a Váš bioodpad se do nich nevejde, můžete odpad odevzdat při příštím svozu, nebo jej můžete odevzdat na překládací stanici ODEKO na Nové Vsi, provozní doba Po – St: 7 - 15 hod, Čt: 7 – 16 hod, Pá: 7 – 14 hod. JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT BIOODPAD MIMO URČENÉ KONTEJNERY! V případě potřeby další informace poskytnou pracovníci OÚ Albrechtice n. O. na telefonním čísle 494 371 425.

13.4.2012

Informace z oblasti sběru tříděného odpadu Vám přináší Zpravodaj 3/2012 společnosti EKO-KOM, a. s.

5.1.2012

Zveřejňujeme Zásady pro likvidaci odpadů 2012, kterými Vás informujeme o možnostech jak likvidovat odpady na území obce Albrechtice nad Orlicí.